Miljøstrategi

Vi prioriterer miljøet høyt!

Miljøpolitikk fastsetter rammene.

Hos oss er det helt naturlig å prioritere miljøet høyt. Vi overholder meget konsekvent og bevisst gjeldende regler i Plan og Bygningsloven, Forurensningsloven og Miljøinformasjonsloven.
 For deg som kunde betyr det en miljøvennlig samarbeidspartner.

Vårt arbeid på området blir styrt via våre ledelsessystemer. I vår miljøpolitikk har vi samtidig definert hva som er vårt fokus og vår prioritering. Det er i vår miljøpolitikk at vi har fastsatt rammene for arbeidet med miljø og sikkerhet i vår virksomhet.

Kvalitet og miljøledelse

  • Vi vil følge den gjeldende lovgiving innenfor Miljø og sikkerhet og dermed skape et sunt og sikkert miljø.

  • Vi vil løpende vurdere våre aktiviteter for konstant å redusere miljøpåvirkningen, herunder oppfordre våre kunder og samarbeidspartnere til å velge systemer og produkter som sikrer mest mulig gjenbruk og velge miljøvennlige løsninger.

  • Vi rapporterer årlig og følger miljøledelsessystemets registrering og kartlegging for å dokumentere at målene innfris.

  • Vi vil fremme sikkerhet og miljøbevissthet ved et kontinuerlig HMS arbeide gjennom året og ha fokus på dette ved nyansettelser og gjentagende innslag på medarbeidersamlinger og ansattmøter.

  • Vi vil alltid være i åpen dialog med våre kunder og samarbeidspartnere om virksomhetens miljøprofil og ha fokus på synliggjøring av denne utad.

 

Årlig evaluering av miljøinnsatsen vår

Vi er aktør i et meget dynamisk marked som er preget av utviklingen i samfunnet og lovgivning på området. For at vår miljøinnsats skal matche denne utviklingen evaluerer vi én gang om året vår prioritering på miljøområdet og miljøpolitikkens innhold. Vi leverer årlig miljørapport til Miljøfyrtårn for å kvalitetssikre at vi arbeider i riktig retning og får dokumentert vår forbedring.

Vår organisasjon og våre aktiviteter er således til enhver tid forberedt til å agere innenfor rammene av denne lovgivning. Dette sikrer at du som kunde får en samarbeidspartner hvor miljøarbeidet avspeiler den gjeldende lovgivning.

Våre kjøretøy

Kjøretøy Reg.nr
Nissan Leaf : Adm kjøretøy EL 39491
Audi E-tron : Adm Kjøretøy EC 29685
VW ID-3 Adm Kjøretøy EF 61284
Toyota Pro-Ace Servicebil EC 30529
Toyota Pro-Ace Servicebil EC 30532

Hjelp oss å bli bedre!

Har du noen gode innspill for at vi kan bli enda bedre på miljø? Da vil vi gjerne høre dine innspill!

Bestill gratis befaring

Går du med et prosjekt i tankene, og ønsker å vite mer om pris og muligheter?

Bestill gratis og helt uforpliktende befaring fra Byggmester Knudsen AS!